PHẬT PHÁP LÀ SƯ ĐẠO, PHẬT PHÁP KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO.PHẬT PHÁP LÀ SƯ ĐẠO, PHẬT PHÁP KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO.

Pháp vận của Đức Phật là 12000 năm, theo ghi chép của cổ nhân, người xưa rất coi trọng niên đại ghi chép của lịch sử. Những vị hòa thượng trước chúng tôi một đời đều dùng niên đại này, Đức Thế Tôn viên tịch đến nay là 3037 năm. Ghi chép của người nước ngoài là hai ngàn năm trăm năm mấy năm, không nhất quán đến 600 năm. Chúng ta không cần khảo chứng điều này, vì nó không quan trọng. Quan trọng là lý luận, là phương pháp, là học vấn, điều này mới quan trọng. Người Ấn độ không quá coi trọng những niên đại ghi chép trong lịch sử, nhưng cổ nhân chúng ta rất rõ. Lúc Đức Thế Tôn ra đời, vào năm 24 của Chu Chiêu Vương, ngài viên tịch vào năm 53 của Chu Mục Vương. Tính theo niên đại của người xưa sẽ rất rõ ràng. Phật pháp là sư đạo, Phật pháp không phải Tôn giáo.

Ngày nay Phật pháp biến thành Tôn giáo, chúng ta có lỗi với Đức Phật. Đức Phật 30 tuổi khai ngộ, sau khi khai ngộ bắt đầu dạy học, dạy đến 79 tuổi thì viên tịch. Trong suốt 49 năm ngài chưa nghỉ một ngày nào, không có, ngày ngày dạy học, ngày ngày lên lớp. Phật giáo truyền đến Trung quốc, tự viện am đường cũng ngày ngày dạy học, tự viện là trường học, là giáo dục Phật giáo.

Nền giáo dục truyền thống ngày xưa, giáo dục của Nho giáo do tể tướng quản lý, dưới tể tướng có bộ giáo dục, chuyên môn quản lý vấn đề này, ngày xưa gọi là bộ lễ. Lễ bộ thượng thư tức là bộ trưởng giáo dục, nền chính trị ngày xưa tất cả đều vì phục vụ cho giáo dục, lấy giáo dục làm nòng cốt. Chúng ta không thể không biết điều này. Biết rồi ta mới thật sự khen ngợi trí tuệ của người xưa, người xưa rất đáng nể. Giáo dục Phật giáo truyền đến Trung quốc, do ai quản lý? Đích thân Hoàng Đế quản lý, từ thời Hán Minh Đế sau khi cung thỉnh Phật giáo đến Trung quốc, mãi đến cuối thời nhà Thanh, giáo dục Phật giáo đều do hoàng đế trực tiếp quản lý. Ở Trung quốc còn có Đạo giáo, dưới Hoàng đế có hai cơ cấu, chuyên môn quản lý điều này. Một cơ cấu gọi là Tăng lục ty, một cơ cấu nữa gọi là Đạo lục ty. Đạo lục ty quản lý Đạo giáo, Tăng lục ty quản lý Phật giáo. Nên đạo tràng được gọi là tự.

Tự nghĩa là gì? Tự là một cấp cơ cấu làm việc dưới Hoàng Đế, chúng ta đến Cố Cung có thể thấy được điều này, nó không liên quan gì đến Tôn giáo. Miếu là Tôn giáo, Cung, Quán là Tôn giáo, Tự không phải. Cho nên Phật giáo gọi là tự viện am đường, nó không phải Tôn giáo, đây là giáo dục.

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 145.
[Youtube: Tịnh Độ Pháp Âm]

#PhậtGiáo #GiáoDục #PhậtGiáolàGiáoDục #PhậtĐàGiáoDục #PhápSưTịnhKhông #PhậtGiáo #NhậnThứcPhậtGiáo

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://paddlewithsim.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *