Phát biểu của ông Nguyễn Sự trong tọa đàm với chủ đề “Làm thế nào để du lịch Hội An tốt hơn”Hoteljob TV giới thiệu đến với các bạn nguyên bài phát biểu của ông Nguyễn Sự (Nguyên bí thư TP Hội An) trong tọa đàm với chủ đề “Làm sao để du lịch…

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://paddlewithsim.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *