6 thoughts on “Phần 1 – Giới thiệu xem truyền hình trên Android TV Box

  1. Thỉnh thoảng bị vỡ hình. K biết gói internet của ad? Mình gói thường của vnpt có xài đc k ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *