Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó – Bài Học Ngàn VàngMột câu đáng giá nghìn vàng Ngày xưa có một nhà hiền triết treo biển trước nhà nói rằng: “Ai chịu lễ một trăm lạng vàng thì sẽ dạy cho một bài…

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://paddlewithsim.com/category/lam-dep/

Leave a Reply