34 thoughts on “Parkour CF : Bá Đạo| Hiệu Ứng Nhảy Cao ”M4A1 Predator” !!!

  1. – Vài bạn nói mình sử dụng hack 🙂 . thế các bạn đẫ sử dụng skill zombie trong thể loại 1vs1 chưa ??
    – thời đại mới rồi skill mình cầm súng này làm skill là mình toàn làm skill zombie . thời đại mới skill mới đương nhiên skill nó khó và phức tạm , k phải thời đại 2014 !!! . các bạn chịu khó tìm hiểu
    – đây là kỷ lục sáng tạo skill của mình
    https://www.youtube.com/watch?v=WbazvjzITfU&t

  2. Vẫn k hiểu cái skill đầu tiên. Cầm khẩu đấy thì nhảy như zom đỏ thôi, đứng đó y tá nhảy còn khó mà idol này lên đc thì ghê rồi 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *