Ống gân nhựa trắng – ống gân nhựa cổ trâu chuyên hút dầu hút cát hút muối lh ngay 0972181026Ống gân nhựa trắng – ống gân nhựa cổ trâu Kích thước: 21mm, 27mm, 34mm, 42mm, 49mm, 60mm, 68mm, 80mm, 90mm, 100mm, 114mm, 120mm, 140mm, …

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply