29 thoughts on “Ôi Tôi chưa thấy nhảy như vậy bao Giờ. Có Em mới làm cho anh nhảy thôi | LK REMIX sôi Động Tường Vy

  1. Ông áo trắng tưởng mình có phông cách của dân bay… như thật chất anh củnh đang bay mà bay dô nhà vệ sinh để ỉa…chu choa mia ơi đau bụng quá ôm bụng đao mà ko dám đi vì gái dẹp kế bên bỏ lở ko đc

  2. E này đã từng học qua trường lớp ít nhất đã từng học thanh nhạc, nhưng nửa mùa, ca sĩ thì chưa tới tầm, mà nghiệp dư thì lại hơi dư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *