43 thoughts on “NTN – Thử Nhuộm 30 Màu Tóc Khác Nhau (Dying my hair with 30 different colors)

  1. hihi anh nam đẹp trai quá đi
    Cho mình một like nhé
    22:13 đểm danh cái nào hihi

    Ngầu vải em là fan của anh hihi😊😊😊😊

  2. Em nói đùa, se đừng giận nha, em thấy 1 là thất bại của thẩm mỹ. 2 là đột quá của sự sáng tạo :3 em đùa tí thui ae đừng gạch đá

  3. 💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡💚🧡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *