31 thoughts on “[Nonstop] Ở Dân Chơi Nghe Phát Biết Bài Này Là Bài Gì Luôn | Part 1

  1. 10 năm sau t sẽ mở bài nhạc này cho con tao nghe, và t sẽ nói vs con tao là, huyền thoại của bố một thời đấy con ak :))

  2. Anh bảnh đj rồi anh đã chỉ các anh em dân chơi múa quạt rất là hay động tác của anh chỉ ae rất là giống
    Em chúc anh làm việc tốt sẻ về sớm mà thôi em chúc anh luôn luôn mảnh khỏe anh là huyền thoại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *