Ninja báo thù ps2: #3 (Ayame/Grand Master)Lãnh chúa Gohda chỉ lặng lẽ gật đầu khi Ayame báo cáo cho ngài về chuyện ba viên bảo thạch mà Echigoya đề cập tới. Tuy nhiên, ngài không đề cập đến nó và nói với Ayame hãy quên đi sự cố cùng cuộc đối thoại đó.
Một vài tháng sau, một vụ phản bội đã diễn ra. Hamada, một trong những thuộc hạ của lãnh chúa Gohda đã bắt Gohda làm con tin và yêu cầu đem viên Jewel of Virtue đến giao cho hắn. Đúng vào lúc diễn ra hành động phản bội của Hamada, một đội ninja bí ẩn đã tấn công lâu đài và chiếm mọi tầng lầu.
Ayame nhanh chóng đến ứng cứu lãnh chúa Gohda và trừ khử tên phản bội.

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *