16 thoughts on “Ninja Báo Thù – Phim Hành Động Nhật Bản Hay Nhất 7468

  1. Phim hay nhưng hơi bốc phét…
    Ninja biến ra cả phi tiêu . Chẳng khác siêu nhân là mấy :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *