16 thoughts on “Những Màn Võ Thuật Đặc Sắc của Tony Jaa – P2 || Trích đoạn Võ Thuật cực hay

  1. Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng bao nhiêu phần trăm là thần tượng của Tony jaa thì tôi sẽ trả lời rằng "100/100". Là thần tượng của Tony jaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *