39 thoughts on “Những câu đố vui thử tài tinh mắt

  1. 3 câu tôi không giải được ! Ai trả lời nhiều hơn tui khuyến mãi cho 1 like thôi cũng được !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *