11 thoughts on “Những Pha Phim Hành Động – Phim Võ Thuật Hay Đã Mắt Nhất 2019

  1. T đéo hỉu có mấy đứa nó có biết xem phim không
    Phim đ nào cũng chê
    Phim hay thế này còn vào cào phím được
    Bọn m giỏi tự đóng lấy mà xem

  2. Dành cho ai chê cảnh hành động , đây là hành động thủ công võ thật chứ ko như fim tàu 1 chọi 100 đâu
    Fjm hay cảm ơn add

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *