Nhảy Sáng Mắt Chưa (Choreography by Oops! Crew and Remake by me)Tiết mục nhảy cuối khóa của Trung đội 14 khóa 255 tại Mai Lĩnh
Vì thời gian tập hạn chế nên tiết mục chưa được hoàn thiện lắm, tuy nhiên đó là sự cố gắng của mọi người nên tất cả bọn mình đều rất hài lòng.
#SMC #Dance #TrucNhan

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://paddlewithsim.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *