48 thoughts on “(Nhảy khai giảng cực bốc) Love Shot – EXO (Dance Cover by UNIQUE STORM from Vietnam)

  1. Sao sao Kpop no mac do nhiêu mau thi ko cảm thấy màu mè. Mà việt nam mac cái nhìn như chim công liền luôn. Được cai đẹp trai nhay dep6

  2. Awwwww >< a áo da với a áo vàng là cực phẩm nhaaaa😍😍😍 Ai biết in4 2 a này k :333 cho mình xin vs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *