20 thoughts on “(Nhảy khai giảng cực bốc) ICY + Don’t know what to do – Dance Cover by UNIQUE STORM from Vietnam

  1. Nhóm này mà đầu tư rồi được nhiều người chú ý hơn thì sẽ là 1 nhóm dance cover có tiếng đấy👏 vũ đạo ổn
    Cover bài của girl group nhưng nhìn vẫn men vl ko hiểu sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *