4 thoughts on “Nhảy Aerobic Việt Nam ơi Hội Đình làng Nghĩa lập- Phù Khê -Từ sơn – Bắc ninh

  1. Không hiểu sao video Chị bị tắt nhãn xét, nhưng bảng thông báo vẫn còn tên các em vào bình luận, để Chị vào xem trở lại đây, hỏng sao đâu, Chị hát hoài cho bỏ ghét, ai phá Chị thì Chị hát hoài bù lại video vẫn đăng được là tốt rồi. Chị biết hát gần cả 1.0000 bài hát trong nước và nước ngoài tha hồ mà hát, chỉ lo là không có karaoke hợp tone để hát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *