41 thoughts on “Nhận quà vô cùng độc đáo và cái kết thật bất ngờ – Review Toonies One Piece Wanted Tập 1

  1. Trước em bắt đầu sưu tầm thẻ mà thẻ đầu tiên mở được là con Don Krieg
    Thẻ thứ hai là cái ông gì mà Luffy hay nói ông đầu kiêm cương ấy
    Thứ ba mở ra được ông Pailie thợ Đống thuyền
    Lần thứ tư và cũng đang hiện giờ mở ra được Shanks Tóc Đỏ hên vãi đái
    Mới sưu tầm thôi mà cũng trúng được Shanks Tóc Đỏ một trong các Tứ Hoàng hâhhaaha!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *