8 thoughts on “Nhà trọ ở Hà Nội cho sinh viên và người lao động

  1. Bạn ơi ở đây đi học trường giao thông vận tải có gần ko? Cách bn cây số vậy bạn. Bây giờ còn phòng thuê ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *