2 thoughts on “Nhà đất nằm trong Lộ Giới là sao???

  1. a bán sách về bất động sản hay sao A Vũ? e muốn mua sách mà e ở SÀI Gòn thì tới đâu mau được a?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *