49 thoughts on “Nghe đọc truyện cười Trạng Quỳnh Full ❤️ Kể chuyện đêm khuya dễ ngủ

  1. Ông đọc giọng miền trung cho đỡ mệt.đọc giật giật thế ai mà nghe dc.mất cả hay.mà tốt nhất ông nghỉ luôn đi

  2. Đúng đất thanh đất học.Thanh Hóa nhiều người tài thế thảo nào bọn chó tỉnh khác ghen ghét đố kỵ Thanh Hóa là phải rồi.

  3. Trạng quỳnh thể hiện đầy đủ bản chất ăn cháo đá bát, phản trắc đểu giả của dân thanh hóa..
    Cứ xem cách nó đến bái bà chúa liễu trước khi đi thi, rồi lúc đỗ đạt nó trả ơn bà chúa liễu là biết

  4. Người đọc này mà đọc truyện ma thì OK….đọc truyện vui mà như nguyễn ngọc ngạn đang kể truyện ma…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *