8 thoughts on “Này..(này em gì ơi)… Em Gì Ơi! Nhảy Gì Mà Hay Dữ Trời

  1. Vãi
    Đây là nhảy Solo của Jennie trong nhóm BLACKPINK mà ghép nhạc cô thắm về làng, đã thế còn đề là em gì ơi
    1 pha lừa người quá ngu
    Đỉnh
    😏😏😏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *