Nang ống giáp lưỡi (Thyroglossal duct cyst)Nang ống giáp lưỡi nằm ở bất kỳ vị trí nào từ đáy lưỡi tới vị trí bình thường của tuyến giáp.
Video này cho thấy sự di chuyển lên của nang ống giáp lưỡi cùng với xương móng trong khi nuốt.
Nguồn Radioloy Assistant

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://paddlewithsim.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *