12 thoughts on “Mưa suốt sáng trưa – Phạm Thế Hiển, quận 8 – Kênh Đôi – Bến Bình Đông

  1. Nhìn cånh můa röi nhő nhà quá cháu Tùng…! Gia đình cô trůőc 75 ö Bình Hůng, quôć lô 50 đó cháu. Bêń Bình Đông, câù Bà Tàng, chø lò Than, Vůą vįt, Bình Hůng, lô Đõ, chø Xóm cuï, xóm Đâm và nhiêù nøi đă đě ląi trong lòng cô biêť bao nhieu là ky niem vui, buôň môț thoi tuôï trě. Cám on cháu đã chia sĕ clip này 👍😊…

  2. Gần nhà cũ mình , nhà mình gần nhà xứ Bình Thái cũng ở mặt sông. Thấy nhớ nhà. Chỗ công trình xây dựng ngày xưa là kho hàng, nhiều người làm khuân vác ở đây, khổ lắm. Chỗ bạn ở có thể gần cái chợ Bình An cũ ,nhớ nhà quá. Cám ơn bạn.

  3. Hello bạn Tùng . Trước khi tới cầu Bà tàng . Phải đi ngang xóm chài ,và xóm dệt chiếu ,của đồng bào di cư 1954 Gọi là xả Bình An . Mình vẩn còn nhớ xóm đạo . Đi xuống nửa là đình Bình Đông , ngày xưa nghe nói rất linh thiêng . Cầu gì điều được , muốn qua đình phải qua bằng đò ,kg biết bây giờ thì sao nếu muốn qua đình , chắc phải phiền đến bạn Tùng quá , nhiều người lúc xưa muốn người ta tin hay thề (chẳng hạn tao mà nói láo ông Thần bình đông dật tao đi) đó là nhửng câu hay nghe ở đâu đó ,bến xe hay chợ ,ở thập niên 1966 . Cảm ơn bạn Tùng . Cho trời mưa vẩn cho ra một clip . Kg phụ lòng tất cả mong đợi

  4. Dưới kiên
    Giang mưa suốt cả tuần nay mới có nắng bây giờ ui ui nửa rùi cả tuần nay bảo dưới kiên giang vs phú quốc

  5. Trong video mình nói Kênh Tẻ – nhớ qua Kênh Tẻ /cầu Kênh Tẻ quận 7 – xin lỗi các bạn. Con kênh trong video là KÊNH ĐÔI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *