8 thoughts on “Múa Hoa Rừng (Quá hay)

  1. nhạc múa thái mà cầm ô là biên đạo này phải xem lại. có đoạn lại múa như tây nguyên,một vài động tác đồng bằng…kiểu nồi thắng cố miền xuôi thì phải, lần sau múa nhạc các dân tộc tây bắc thì phải tìm hiểu kỹ rồi hãy tập và pót lên mạng nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *