3 thoughts on “Múa Chiếc nón quê hương-biên đạo Hữu Trị

  1. Gia đình rất đau lòng .hôm nay 49ngay của atri xem clip nhớ anh nhiều. Ngàn thu vĩnh biệt mong anh siêu thoát an nhàn trên đất phật

  2. Một trong những bài đó thầy Hữu Trị biên đạo . Nay Thầy đã Vĩnh viễn ra đi . Vô cùng thương tiếc Thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *