22 thoughts on “MÚA ẤN ĐỘ – MADE IN INDIA – NTN

  1. Bài này trước xã Đông Hòa Thái Bình có tiết mục nhảy sôi động lắm. Động tác nhảy bốc lửa mà phức tạp cực luôn. Rất tiếc k ai quay lại như này. Tiết mục này các bạn múa động tác đơn giản quá

  2. Múa đẹp quá, khi nào có điều kiện ta kết hợp hát múa bài này một cách thuần Việt đi : https://www.youtube.com/watch?v=ShegfnqEQ7g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *