1 thought on “MRI – Thuốc đối quang từ đặc hiệu gan Primovist

  1. Bài soạn rất hay với đầy đủ thông tin và hình ảnh. Lionel Messi chắc vui lắm 🙂
    Cám ơn bác sĩ Đào Danh Vĩnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *