11 thoughts on “môi giới thương mại

  1. clip dàn dựng hay đó chứ. diễn nhập tâm, tuy có tạp âm nhưng phần quan trọng nghe rõ và dẫn truyện hợp lý

  2. Nhóm c làm hay!
    Hơi tạp âm phần đầu và lời thoại nhỏ.
    Tuy không liên quan cho mh hỏi cửa hàng ở đâu thế 😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *