7 thoughts on “Môi giới nên biết: Lót sàn gạch vân gỗ

  1. Gạch tốt mà gặp thợ cùi, lát ko dùng ron gạch luôn. Vậy mà còn kêu chà ron trắng nữa chứ. Vãi.

  2. anh vũ ở giữa đường chỉ gạch ko cho hồ dầu vào sao cho nó liên kết ạ e củng tính làm gạch này nhưng sợ chỉ gạch to

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *