[Minecraft] Nood chơi bedwar server Vietnam ll minegg.com ll Orther Craft llHello xin chào tất cả mọi người, mình là Orther
cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu thích thì like,share và đăng ký để mình có thêm động lực làm video chất lượng tốt hơn.

Các video hướng dẫn :
+ Làm resoucre pack :

+ Làm resoucre pack music :

Link facebook:

Các bạn có thể chơi củng mình ở server Minegg

IP server: minegg.com

██████████████████████████
█░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒█
█░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒█
█▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░█
█▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░█
█░░░██████▒▒▒░░░██████▒▒▒█
█░░░██████▒▒▒░░░██████▒▒▒█
█▒▒▒██████░░░▒▒▒██████░░░█
█▒▒▒██████░░░▒▒▒██████░░░█
█░░░▒▒▒░░░██████▒▒▒░░░▒▒▒█
█░░░▒▒▒░░░██████▒▒▒░░░▒▒▒█
█▒▒▒░░░████████████▒▒▒░░░█
█▒▒▒░░░████████████▒▒▒░░░█
█░░░▒▒▒████████████░░░▒▒▒█
█░░░▒▒▒████████████░░░▒▒▒█
█▒▒▒░░░███░░░▒▒▒███▒▒▒░░░█
█▒▒▒░░░███░░░▒▒▒███▒▒▒░░░█
█░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒█
█░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒█
██████████████████████████

Thank you for watching. Ahihi !!

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/giai-tri

46 thoughts on “[Minecraft] Nood chơi bedwar server Vietnam ll minegg.com ll Orther Craft ll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *