21 thoughts on “Microsoft Excel – Tự học Excel hiệu quả nhất. Bài 3 (phần 2): Hàm Sum, Max, Min, Average

  1. Thưa thầy, khi e sử dụng hàm với các phần tử số độc lập thì lại hiện ra dòng chữ: microsoft excel found an error in the formula you entered. Do you want to accept the correction proposed below? =Sum(1,15207) To accept the correction, click Yes. To close this message and correct the formula youself, click No. Thầy giải thích giúp em với ạ, e cảm ơn thầy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *