2 thoughts on “Microsoft Excel 2016 Bài 15: PIVOT TABLE và ứng dụng trong Excel

  1. em cảm ơn anh, e là svien ms ra trường và thấy bài này dễ hiểu khi lần đầu tìm hiểu về pivot table

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *