22 thoughts on “MÁY XÚC BIỂU DIỄN VUI NHỘN | NHAC THIẾU NHI TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG

  1. Video về hoạt động các tính năng của Máy Xúc và kết hợp với Nhạc thiếu nhi tập thể dục buổi sáng, vừa nghe nhạc vừa vận động cũng rất tốt cho trẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *