34 thoughts on “Máy phát điện quay tay (nghịch )

  1. ha ha hồi trước lấy cái này ở quạt ra quay ko hiểu vì sao bị giật thế là lấy con bọ xít cho vào dây thấy chân nó co lại mới biết điện lớn

  2. mô tơ đó là loại mô tơ chậm tua nên mới có bánh răng nhỏ nhìu cáy ghép vs nhau nên anh xoay đc 1 vòng thì về trong cả chục vòng nên điện áp nó cao chứ mô tơ khác nó cũng z, bạn nào muốn chế máy phát điện vĩnh cửu nên tìm loại mô tơ này sẽ đc dòng điện cao hơn 😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *