3 thoughts on “máy nén khí hư bi cơ

  1. Máy hơi hay bể bạc đạn chỗ đó là đó dây curoa căng quá vs lại hụt nhớt,và tai hại nhất là hụt nhớt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *