6 thoughts on “Máy giặt toshiba AW – E 920LV mất thông số linh kiện phần nguồn

  1. Con diot zener dò sai optoron là 11v2 nhé mọi người. Nếu ko có thì mắc nối tiếp 2 con. 1 con 6v1 và 1 con 5v1 nhé. Mạch này chết ic thì chết cả diot zener và ic quang nhé

  2. Bạn cho mình hỏi con S 8050 mình đo nấc x10 que đen đặt vào chân b que đỏ đật vào c kim nên đặt sang e kim nên sau mình lật lại que đỏ đặt vào chân b que đen đặt vào chân c và e kim ko nên thế thì con đó sống hay chết mà mình nhổ 4 đến 5 con đo nó đầu như nhau mà bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *