26 thoughts on “Master Yi Guide – Cách chơi lên đồ Build cho Master Yi

  1. yi ko ngán aj yi chỉ cho vài phát là yasuo chết nhưng mỗj lần tuj chơi yi thì rất sợ tryn jax , đặc biệt là xin zhao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *