12 thoughts on “Lược Nhuộm Tóc Thông Minh – LH: 079 934 0552 (190K)

  1. Có loại nào mà sau khi hết thuốc thì mình tự mua thuốc nhuộm về pha và đổ vào lược ấn và nó tự nhuộm được không anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *