Lỗi không vào được mạng – wifi – Lỗi limited access – 3 cách khắc phục triệt đểLỗi limited access – the default gateway is not available – 3 cách khắc phục triệt để
Lỗi không vào được mang – Lỗi limited access – 3 cách khắc phục triệt để
Lỗi không vào được mang – Lỗi limited access – 3 cách khắc phục triệt để

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

18 thoughts on “Lỗi không vào được mạng – wifi – Lỗi limited access – 3 cách khắc phục triệt để

  1. Mình dùng win7
    Chỗ Network Adapters không giống như trên, mình ko thể làm dc, ai giúp mình với, hic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *