14 thoughts on “Lỗi giãn chữ không đều trong word (khi copy từ trên web về)

  1. E cngx làm như vậy nhưng không được ạ… của a nó hiện 4 lỗi. Của e làm nó hiện là 0 lỗi. Tuy nhiên cái khoảng cách chữ nó chẳng thay đổi gì cả.. vẫn xa nhau như z

  2. bạn cho mình hỏi tại sao máy mình bấm shif+f thì k bấn được và mình bấn chuột vào replace mình bấm tổ hợp phím như bạn chỉ thì cuối cùng bấm yes máy lại không đồng ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *