Lỗi copy từ mạngVideo hướng dẫn cách sửa lỗi cách chữ khi bạn copy chữ từ trên mạng hoặc một văn bản khác vào file .doc… Có hai cách xử lý, tùy theo yêu cầu của mình, bạn sẽ chọn cách xử lý thích hợp nhất …
Với “Kuma channel” tin học thật là đơn giản.
Nếu có thắc mắc, xin bạn comment.

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

3 thoughts on “Lỗi copy từ mạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *