15 thoughts on “Live Show DJ Thái Hoàng,DJ Bin,DJ Pons,DJ Đặng Quốc – Dragon Beach – New Ha Long Club

  1. Phải công nhận đoạn Thái Hoàng đánh ôi phê ,sao mừ tôi ngưỡng mộ a thế ngưỡng mộ k fai vì ảnh đẹp mà vì quá tài năng nhất định bjo đc gặp fai ôm và hun ảnh 1 cái mí đc

  2. Chất quá tiếc thế mình hạ long mà ko biết để đi nghe tai nghe đã phê đc xem live nữa thì lên thiên đình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *