38 thoughts on “Little Nightmares #3 – Tiêu Diệt Ma Nữ Tóc Dài, Xong Ăn Thịt Luôn =))

  1. Mik thấy có nhiều coment chửi ngu đồ này nọ các bạn thử chơi thử đi chơi hồi hộp rung tay luôn chứ ở nói chuyện

  2. 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😤😤😤😤😤😤😶😶😶😶😨😨😨😨😱😱😱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *