2 thoughts on “Liệt 7 Ngoại Biên, Do ZoNa Thần Kinh, Ngoài Châm Cứu Ra Không Có Phương Pháp Nào Có Thể Phục Hồi

  1. E chào bác sĩ. E bị té xe và bị dây thần kinh số 7. Và e đã đi châm cứu đc 3 ngày r mà vẫn k thấy thah đổi. V e cho e hỏi bác sĩ là châm cứu bao lâu thì có kết quả v ạ. Cảm ơn bác sĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *