21 thoughts on “Lên Voi Xuống Chó Full – Hài Xuân Hinh 2014 mới nhất Full HD

  1. 17/10/2019 xem xong nhớ về những cái tết xưa. Xa quê hương xa gia đình chỉ có xem hài tết mới thấy thân thương😢😢

  2. Dù đầy tớ có lên voi thì vẫn cứ thương người đã từng là chủ của mình. Lúc hạnh phúc vẫn cứ cậu Kim Ấm đâu rồi. Xem đoạn cuối mình thấy cảm động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *