24 thoughts on “Leblanc – Vị Tướng Có Độ Ảo Diệu Bậc Nhất LMHT | Trâu best Udyr

  1. Chơi với ap thì lên kiếm răng cưa ko lẽ lên tim băng nói ngu chết mọe . Dm chơi game mà cục súc . Cay quá chứ gì

  2. Hahaha. Xem thằng cu Trâu đánh lb mấy lần rồi. Lần nào đi lane cũng xanh mà méo game nào win. Mắc cười vc. Xin 1 lần lb win đi Trâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *