5 thoughts on “Lễ Truy Điệu Và Vinh Danh 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù Tử Nạn Do Mũ Đỏ Tổ Chức

  1. Phải nói là quá tuyệt vời những người Lính VNCH👌👍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀👍👌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *