49 thoughts on “Làm sao để có cặp đùi chuẩn “ngành”| Hướng dẫn tập chân cơ bản

  1. Cỡ anh gánh nhất nhì VN mẹ rồi. Em nói thật, đc a chia sẻ kinh nghiệm thấy thích quá, mấy ông vdv người đẹp đẹp chảnh bỏ mẹ.

  2. Hướng dẫn tập xô đi anh. Tại vì đa số người tập đều tập sai và vào vai. A không siết cơ luôn cho người nó đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *